Umi Fatehah

SEMALAM mencatatkan sebanyak 1,649 kes jangkitan baharu Covid-19 berbanding 1,576 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 5,003,557 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 1,675 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,945,067 kes. Sebanyak 16 kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan lapan daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,732 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,826 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 21,758 kes…

Read More

BANKRAP  merujuk kepada proses yang mana seorang penghutang diisytiharkan sebagai muflis melalui perintah mahkamah atas petisyen pemiutang atau petisyen penghutang sendiri.  Segala harta kepunyaan penghutang bankrap yang tidak bercagar menjadi hak Ketua Pengarah Insolvensi (KPI).  KPI juga bertanggungjawab untuk menghasilkan semua harta tersebut dan hasil jualan harta akan diagihkan kepada pemiutang yang telah memfailkan borang bukti hutang dan bukti hutang tersebut telah menerima perakuan KPI. Menurut laporan Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI), sebanyak 271,554 kes kebankrapan telah dilaporkan setakat tahun ini sehingga September 2022 berbanding keseluruhan 2021 dengan 289,766 kes. Secara keseluruhannya, jumlah kes kebankrapan yang dilaporkan bermula pada 2018 sehingga…

Read More

SEBANYAK 1,576 kes jangkitan baharu Covid-19 dilaporkan semalam berbanding 1,502 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 5,001,908 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 2,278 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,943,392 kes. Sebanyak tiga kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan dua daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,716 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,818 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 21,800 kes…

Read More

ANGKA jangkitan baharu Covid-19 mencatatkan sebanyak 1,502 kes semalam berbanding 1,866 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 5,000,332 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 2,093 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,941,114 kes. Sebanyak tiga kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan dua daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,713 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,816 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 22,505…

Read More

JANGKITAN baharu Covid-19 mencatatkan sebanyak 1,866 kes semalam berbanding 2,421 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 4,998,830 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 2,814 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,939,021 kes. Enam kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan satu daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,710 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,814 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 23,099 kes dengan 21,422…

Read More

MENURUT kamus Cambridge, ekonomi gig merujuk kepada pekerjaan yang dilakukan secara bebas iaitu tanpa bergantung kepada mana-mana majikan atau syarikat.  Kebiasaannya, pekerjaan di bawah ekonomi gig ini dilakukan hanya sebagai pekerjaan sementara, sampingan, kontrak atau bebas.  Contoh pekerjaan di bawah ekonomi gig termasuk pekerja bebas (freelancer), kontraktor bebas, pemandu e-hailing atau p-hailing dan pekerja sambilan.  Ekonomi gig mempunyai banyak faedah untuk kedua-dua pekerja dan majikan. Majikan mempunyai akses kepada pelbagai jenis bakat dan khidmat yang mereka boleh dapatkan.  Sekiranya pekerja yang diambil kurang memuaskan, tidak ada kontrak untuk mengekalkan pekerja atau isu untuk melepaskan mereka.  Di samping itu, pada ketika…

Read More

SEBANYAK 2,375 kes jangkitan baharu Covid-19 dilaporkan semalam berbanding 1,672 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 4,994,543 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 2,857 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,933,381 kes. Sebanyak 11 kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan dua daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,695 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,810 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 24,467 kes…

Read More

SEMALAM mencatatkan sebanyak 1,737 kes jangkitan baharu Covid-19 berbanding 1,672 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 4,984,272 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 3,338 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,930,524 kes. Sebanyak 17 kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan enam kes kematian sebelum tiba di hospital (BID) dilaporkan. Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,684 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,808 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 24,960 kes dengan…

Read More

PARA saintis di Perancis menzahirkan kebimbangan selepas ‘virus zombi’ yang sebelum ini membeku dalam sebuah tasik di Rusia selama 50,000 tahun telah mula mencair. Menurut kajian oleh ahli mikrobiologi, Jean-Marie Alempic dari Pusat Penyelidikan Saintifik Kebangsaan Perancis, perubahan iklim dan suhu dunia telah menyebabkan permafros (lapisan ais bawah permukaan tanah tebal yang kekal di bawah takat beku sepanjang tahun) telah mula mencair dan tidak dapat dibekukan semula.  Perkara ini telah menyebabkan pembebasan bahan organik beku yang berusia jutaan tahun termasuk patogen (mikroorganisma yang menyebabkan penyakit) berbahaya. Bahan ini kebanyakannya terurai menjadi karbon dioksida dan metana yang meningkatkan lagi kesan rumah…

Read More

ANGKA jangkitan baharu Covid-19 mencatatkan sebanyak 1,672 kes semalam berbanding 2,465 kes kelmarin. Menurut data laman web KKMNOW, pertambahan kes baharu itu menjadikan kumulatif kes Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 4,990,431 kes. Kes sembuh pula mencatatkan sebanyak 2,722 kes semalam, menjadikan jumlah terkumpul kesembuhan adalah 4,927,186 kes. Sebanyak 10 kes kematian Covid-19 dilaporkan semalam dan dua daripadanya merupakan kes kematian sebelum tiba di hospital (BID). Sekali gus, menjadikan jumlah kematian akibat Covid-19 setakat semalam adalah sebanyak 36,667 kes dan jumlah terkumpul BID sebanyak 7,802 kes. Jumlah kes aktif Covid-19 di Malaysia pada ketika ini adalah sebanyak 26,578…

Read More