Browsing: guru

PERKATAAN hormat sering digandakan menjadi hormat-menghormati. Ini bermakna, penghormatan sifatnya bertimbal balik. Kita memberi hormat dan dibalas dengan hormat.  Dalam…

KEMAJUAN dunia membawa perubahan dalam pelbagai aspek. Pendidikan sebagai antara elemen terpenting dalam kehidupan manusia juga tidak ketinggalan berubah.  Memasuki…